طناب زنی

طناب زنی- نویسنده نادر موسوی- 7 آذر 1396

هفته پیش رفتم مدرسه که دیدم بچه ها دارند طناب می زنند، با دو سه نفرشان مسابقه دادم که همه را هم باختم،😊 روزی روزگاری در طناب زنی بسیار مهارت داشتم اما اگر تمرین و پیوستگی نباشد با گذشت روزگار همه چیز نم می کشد از جمله طناب زنی😭

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط