عکس برتر سال تحصیلی

پارک چمران

عکس برتر سال تحصیلی
پارک چمران- 26-1-1394
بچه های کلاس اولی بعد از بازی در رودخانه مانتوهایشان را پهن کرده بودند که خشک شود. بی خبر داشتم از این دو نفر عکس مینداختم که وقتی متوجه شد جیغ کشید.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط