غذا خوردن با چوب های ژاپنی

غذا خوردن با چوب های ژاپنی- نویسنده نادر موسوی- سال 1396

کمی با چوب های ژاپنی ناهار خوردیم، دیدیم بسیار سخت است چوب را کناری انداخته و با همان شیوه ی وطنی و دو کومه ای رفتیم پیش از ناهار بچه ها خوراکی خوردن با چوب های ژاپنی را یاد گرفتند با یک مسابقه ی لوبیا گیری با چوب که بسیار پر هیجان بود. غذا خوردن با چوب های ژاپنی تجربه ی ناب، ماندگار و شادی آوری برای بچه ها بود که  به یادگار ماند.

تمرکز بچه ها روی برداشتن لوبیاهای خام با چوب های ژاپنی، دماغ شان را هم بالا نمی کشیدند که تمرکزشان به هم نخورد و لوبیای شان نیفتد.

مدرسه فرهنگ

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط