فارسی♥️

1399-7-3

از در مدرسه آمدم بیرون که دیدم این چهار نفر ایستاده اند؛ مرتب و تر و تمیز. نام هایشان را پرسیدم؛ میهن و هادی و مهدی و پسر فامیل شان به نام میلان. گفتند تازه از افغانستان آمده اند، از ولایت غزنی، منطقه مالستان. کمی همراهشان گفتگو کردم. وقتی “میهن” با کمی لهجه داشت جوابم را می داد، میلان گفت: میهن ایرانی گپ دِ!
برایم بسیار جالب شد. پرسیدم: تو بلدی ایرانی گپ بزنی؟ کمی ایرانی حرف بزن. گفت: دست شما درد نکنه، ممنون! داشت توضیح می داد که از بد شانسی، گوشیم اِرور پر شدن حافظه داد و بخش های بسیار زیبایی از گفتگویمان را نتوانستم بگیرم.
میهن و مهدی و میلان و هادی بزرگ شده ی مناطق مرکزی افغانستان هستند و زبانشان هم فارسی است. قابل توجه بداندیشانی که این روزها زبان فارسی در دو سوی مرز را دو زبان متفاوت می دانند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط