فرشته

دانش آموز مدرسه

 

فرشته- نوشته روشنا جهانگیرفام- 16 بهمن 1394

فرشته تازه از افغانستان آمده.چند روزی ست که می آید مدرسه.خواندن و نوشتن بلد نیست.هربار بخواهد اسمش را بنویسد صدایم میکند.دستهای کوچکش را در دست میگیرم و حروف را صدا می کشیم و مینویسیم…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط