قانون «اثر بال پروانه»

ممتاز نادر موسوی شمشیری

قانون «اثر بال پروانه»- نویسنده نادر موسوی

1394-4-10

دفتر خانم دکتر شمشیری- گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه بهشتی.

دیروز همراه دوستم مهندس ممتاز رفتیم به دیدار خانم دکتر شمشیری. شخصیت نازنینی که هر لحظه ی بودن در حضورشان مانند کلاس درس است و یادگرفتن چیزهای که شاید کمتر جای دیگری بتوان آنها را فراگرفت. خانم دکتر خودشان هم در گذشته های نه چندان دور به کابل سفر کرده اند و با افغانستان و خلق وخوی مردم آن به خوبی آشنایی دارد.

سال 1386 و زمانی که تازه افتخار آشنایی با خانم دکتر را پیدا کرده بودم در همان دیدار اول قریب 300 جلد از کتاب «بهداشت بلوغ برای دختران» که تالیف خودشان است را به مدرسه هدیه دادند. این کتاب هنوز هم هرساله به دخترهای مدرسه داده می شود. کتابی که به زبان بسیار شیوا و ساده نوشته شده است تا دخترهای نوجوان با تغییرات دوران بلوغ به صورت خود آموز آشنا شوند.

دیروز هم مثل سابق کلی طرح و ایده و برنامه داشتند برای دخترها و خامها و به صورت خستگی ناپذیر در تلاش اند تا کاری کنند و به صورت موثر تغییری در زندگی دیگر آدمها به وجود بیاورند.

پیشنهادها و ایده های خیلی خوبی دادند که بتوانیم در مدرسه برای بچه ها اجرا کنیم.

در بین صحبتهای شان در باره ی قانون اثر بال پروانه هم گفتند که بسیار جالب بود. اینکه وقتی تکان خوردن بال پروانه ای در این سوی جهان می تواند تغییراتی را به صورت زنجیره ای در آن سوی جهان به وجود بیاورد بدون شک تلاشهای ما هم تاثیر گذار بوده و نتیجه ی این تلاشها آشکار خواهد شد.

این عکس را هم در پایان دیدارمان با همان دوربین همیشه همراهم انداختم. خوشبختانه دوربینم خوش خو بود در آن لحظه و عکس خوبی انداخت.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط