قرن های تلخ

قرن های تلخ (مجموعه شعر)- محمدحسن حسین زاده

چاپ اول زمستان 1398

 

بخشی از کتاب/ غزل حیرت

 

حيرت زده ما را و لب بام تویی
اين آينه را ماه گل اندام تويي
در هر نظرت هزار و يك زيبايي ست
بنماي رخت را كه دل آرام تويي
مستيم كه غرق و مات و مدهوش توييم
غرقيم كه خم و كوزه و جام تويی
بر چشم و دهان باز ما باز بريز
ما ماهي و آب هاي آرام تويی

در آتش تو نيز جهاني عشق است
زيرا سبب پختن هر خام تويي
هر جلوه به حالتي تو را شرح دهد
در عطر گلاب و مغزبادام تويي
هر پنجه به صورتي تو را نقش زند
نقاشيِ صبح و ديگر و شام تويی
آغاز تو بوده اي و انجام تويي
اين دايره را نقطه ي فرجام تويي

 

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu