قسیم

1398-10-8- یادم هست سال نخست که به مدرسه آمده بود لهجه ی غلیظ کابلی داشت… بسیار سر زبان دار و باهوش است. آموزگار کلاس اولش خانم حسنی بارها از شیرین زبانی های قسیم یاد میکرد. اینکه سر کلاس با همان لهجه ی کابلی بقیه ی بچه ها را نصیحت و در تمام موارد صاحب نظر بود و حتی گاهی جای آموزگار برای بچه ها تعیین تکلیف هم میکرد….
بارها شده بود قسیم را صرفا برای لهجه ی زیبا و دوست داشتنی اش و جسارتی که در صحبت کردن داشت صدا میزدیم. نماینده ی کلاس هم بود، خوب می تواند بچه ها را رهبری کند.
امروز که زنگ تفریح در حیاط مدرسه ماندم تا بعد از مدت ها در بین بچه ها باشم، دیدم حلقه ای در گوشه ی حیاط شکل گرفته و همگی دور چیزی جمع شده اند. مشخص نبود آنجا چه خبر هست که پسران آن هم در زنگ تفریح که حیاط را روی سرشان برمیدارند دور چه چیز جمع شده اند. جلوتر رفتم دیدم بله… طبق معمول قسیم دور گرفته و با کتاب پاندای کنگ فو کار همه را دور خودش جمع کرده است. آن چنان غرق خواندن کتاب برای دیگر بچه ها بود که حتی مصطفی از بچه هایی که پنج دقیقه آرام نمیگیرد کنارش ایستاده و به داستان قسیم گوش میداد. این صحنه را در دختران بیشتر دیده بودم تا بین پسران.
در پایان هم سر کتاب جنگ بود که بده ما هم بخوانیم. حتی زنگ خورده بود و بقیه سر کلاس رفتند اما قسیم و حلقه ی مطالعاتی اش همچنان دور کتاب جمع بودند. چند عکس گرفتم تا در عکس های یادگاری بچه ها نیز بماند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط