قمری کلاس اولی!

مدرسه فرهنگ

1392-7-27- سه شنبه
بچه ها سر صفند و قمری لب پنجره کلاس اول نشسته و از بالا بچه ها را نگاه می کند،

کسی چه می داند شاید او هم در مراسم بامدادی دبستان شرکت کرده باشد و همراه بچه ها ترانه دبستان را می خواند!

باهم بیا بسازیم
فردای بهتری را…

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط