لبِ بام

 

 لبِ بام- نویسنده نادر موسوی

1399-8-3

گفتند قرار است بازدید بیایند. حالم چندان خوش نبود اما صبح زود آمدم مدرسه. همکاران همه آمده و هرکدام درگیر تنظیم کارهای کلاسی بودند. کلاسها و حیاط کمی به هم ریخته بود. با کمک دوست و همکارم علی احمدی و دیگر همکاران جمع و جور کردیم. چندتا نیمکت شکسته را باید می فرستادیم بالای پشت بام، ناچار رفتم بالا. بالا بودم که گوشیم زنگ خورد، گوشی را از پایین دادند. دیدم دوستی ارجمند از شمال زنگ زده است. گفتم احتمالا گپ کشال است بنابراین به یاد روزهای کارگری با همان لباس تمیزم و البته با ترس و لرز روی ایرانیت های کهنه ی سقف، چارقَد نشستم. هر لحظه منتظر بودم که ایرانیت شکسته و با پیاله ی چای سبزم بیفتم روی نیمکت کلاس.

آن دوست ارجمند گفت: چندتا شاگرد داریم که نمی توانند مدرسه بروند شما می توانید برایش کاری بکنید؟ گفتم باشه و قرار شد با مدیرشان گپ بزنیم و باهم چاره ای بیاندیشیم. گفتگوی مان با ایشان تمام نشده بود که یکی از مدیران اطراف تهران زنگ زد و گفت: که کتابهای بچه ها چی شد؟ بچه ها پیر ما را در آوردند کتاب گفته.

گفتم تا پایان این هفته هم صبر کنید، اگر ندادند از بازار آزاد می خریم، ما هم کتاب نگرفته ایم هنوز، قول داده اند که این هفته می دهند. جناب احمدی که دید به جای کَش کردن میز، نشسته ام یکسره با تلفن گپ می زنم رفت پایین و با یک لیوان چای سبز و یک تی تاپ نوستالژیک برگشت و گفت: بگیر مهندس، خوب دوش آفتاب خو میگیری. نوشَک جانت، هرچی ویروس میروس بود خواد کوشتی! 😍
بماند که بازدید هم نیامدند و آخر سر، خسته و کوفته تر، با خیلیم های کشال برگشتم خانه. انگار فقط می خواستند خواب بامدادی مرا پریشان کرده و استراحت مطلقی را که دوست دکترم برایم تجویز کرده بود برهم بزنند!😒
پ.ن:
لب بام: بخشی از ترانه ی دوست هنرمندم عارف جان جعفری‌؛
لب بام آمدی کردی اشاره
واوا لیلی صبا مزار میرُم
جان لیلی دیدن یار میرُم
جگربند مرا کردی تو پاره
واوا لیلی صبا مزار میرُم
جان لیلی دیدن یار میرُم

چارقد: چهار زانو
-کَش کردن: کشیدن
-خُو بر وزن مو:در اینجا به معنی که
-نوشَک جانت: همان “نوش جانت‌” است البته با غبطه و حسرت فراوان چون آفتاب بسیار دلچسبی بود.😋
-کوشت: کُشت، در گویش دری بیشتر واژگان تند و تیز تر به کار می رود: کوشت: کُشت، بورد: بُرد، گول: گُل
کَشال: آویزان
با خیلیم های کشال: با دماغ آویزان😪(به معنی دست از پا درازتر)

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط