ماه مهر

پست های وبلاگ

 

ماه مهر- نویسنده نادر موسوی- دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷

روز پنجشنبه مراسم آغاز سال جدید تعلیمی بود برای دانش آموزان صنف اولی مکتب.

با امکانات اندکی که داشتیم سعی کردیم روز اول مکتب روز خوبی برای بچه های صنف اولی باشد.

برایشان یک طاق ظفرکوچک درست کردیم و شیرینی و جایزه برای دانش آموزانی که شعر خواندند و اسفند و از زیر قرآن رد شدن و رفتن سر صنف با حضور والدین و معلمین. سعی کردم متناسب با فهم بچه ها برایشان صحبتهایی کنم تا ترسشان از مکتب بریزد و برای صمیمیت بیشتر هنگامی هم که سر کلاس می رفتند با همه ی شان دست دادم و اسمشان را پرسیدم و خودم را هم معرفی کردم.

والدین بسیار خوشحال بودند مخصوصاْ از دیدن فضای مکتب که با رنگهای شادی رنگ آمیزی شده بود و مراسمی که برای بچه هایشان گرفته شد. بچه ها یک ساعتی در کلاس درس حاضر شدند و معلم های هر صنف برای دانش آموزان خود صحبت کردب و تا حدودی هم آشنا شدند و بعد مرخصشان کردیم رفتند خانه هایشان.

عکسهای روز اول مکتب. هرچند نتوانستم عکسهای خوبی بگیرم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط