مدینه

مدینه1396-9-13-
مدینه امروز همراه خواهر و برادرش آمده بود مدرسه و می خواست درس بخواند😍
شگفت اینجا بود که هیچکدام هم نمی توانستند فارسی گپ بزنند و فقط پشتو می دانستند. هرچی می پرسیدم یا پدرش برایشان ترجمه می کرد یا پسر کاکایش حبیب که پارسال شاگرد ما بود و امروز تازه آمده بودند برای نام نویسی😢
مدینه داشت از صندلی بالا می رفت که چشمم افتاد و این تکه فیلم را گرفتم.😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط