مردی سراسر اندیشه و اخلاق

نادر موسوی روشنا جهانگیرفام

 

مردی سراسر اندیشه و اخلاق- نوشته روشنا جهانگیرفام- 7 دی ماه 1394

بی شک سالها بعد وقتی پشت سرم را نگاه کنم بهتر خواهم دانست که چقدر از موفقیت و داشته هایم را مدیونش هستم.
نادر موسوی عزیز، مدیرمدرسه کودکان پناهنده افغانستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط