مستند نمایشگاه

ساخت یک مستند

1397-2-22 گفتگو با جناب نوروزی برای ساخت یک مستند از نمایشگاه و دوندگی های این چند روزه پیش از ویرانی غرفه ها

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط