معنای زندگی…

معنای زندگی…- نویسنده مژگان نظری- 17 مهر ماه 1400

به مناسبت روز کودک

این فیلم را بارها دیده ام، همین چند جمله احمد اوج نقطه ی عزیمت به زیبایی شناسی و استدلال هایی است که در کتاب ها خوانده ایم… همین چند جمله برای من کافی است که یاد بگیرم باید درد را با تمام دردِ تاب ناپذیری اش، تاب آورد… درد تحمیل شده ای که برای بسیاری از امثال من “سقوط” را به ارمغان آورد. “سقوط” و بار سنگین معنایی و دردی که شاید در ابعاد کوچکترش سقوط یک سرزمین بود… مدت هاست که به این پرسش فکر میکنم که با این درد اجتناب ناپذیر چه میشود کرد؟ و هر بار احمدها و هزاران کودکی که هر روز در بخشی از زندگی روزمره ام حضور دارند، به من یاد میدهند که درد میتواند آدمی را برانگیخته کند، حساس کند… چنانکه در بخشی از کتاب فلسفه ی درد اشاره میشود: درد یعنی حساس بودن و حساس بودن یعنی توانایی تجربه ی امور خوب به شکل عشق و مراقبت.
و در پایان برایم یادآور همین است که معنای زندگی زیستنی توامان با درد است…

پ.ن۱: فَیر: شلیک
پ.ن۲: احمد یکی از دانش آموزان مدرسه بود که سال گذشته به همراه خانواده اش مجبور به ترک خانه و شهرشان شدند.

برای خواندن بیشتر کلیک کنید

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط