مهربانی!

پارک جمشدیه
یک شنبه 22 اردی بهشت 1392/ پارک جمشیدیه
دختران ابتدایی و راهنمایی
وقتی نفس زنان و خسته رسیدیم بالای پارک و داخل آلاچیق ها، بچه ها موکت و فرش ها را پهن کرده و خوراکی هایشان را در آوردند. هر کدام از بچه ها هم هرچی می خورد دویده به منم تعارف می کند. سعی می کنم یک دانه بردارم حالا هرچی بود. یک برگ چیپس یا یک دانه پفک یا پفیلا یا گوجه سبز و … داشتم دوربین را تنظیم می کردم که دیدم این چهار نفر که تازه خوراکی هایشان را باز کرده بودند بالای سرم ایستاده اند و می گویند بفرمایید! منم اول این عکس را ازشان انداختم و بعد از هرکدام یکی برداشتم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط