مهرِ خیلی مهربان

کلاس اول ابتدایی بودم. یکی دو ماهی از آغاز سال تحصیلی می گذشت و شیرینی مدرسه و کلاس، تازه زیر دندانم مزه کرده بود. یک روز معلم مهربان کلاس‌مان- که هر جا هست خدا نگهدارش باشد- من و چهار پنج نفر از بچه‌های مثل مرا از کلاس بیرون آورد و آهسته گفت که دیگر نمی توانیم در این مدرسه درس بخوانیم؛ که ما با بقیه بچه ها فرق داریم و… لرزش پلکش و سرخی گونه اش، در وقت گفتن آن حرف ها را از یاد نبرده ام. آن روز با دست و پای آویزان و لب های کَشال از مدرسه بیرون رفتیم. خیلی تلخ بود. بعد ها پدرم کارت شناسایی گرفت و من هم توانستم درس بخوانم، سرانجام وارد یکی از بهترین دانشگاه های ایران شدم و دکتری ام را در رشته زبان و ادبیات فارسی گرفتم اما تلخی جدا شدن از همکلاسی ها و آموزگار خوب کلاس اولم از یادم نرفت.

 «همه ی کودکان افغانستانی ساکن ایران، حتی بی مدرک ها، می توانند به مدرسه بروند.» این یکی از شیرین‌ترین خبرهایی است که تاکنون شنیده‌ام. خیلی شیرین. خیلی هم برای این خبر انتظار کشیده‌ام. از زمانی که توانسته‌ام کار برای کودکان را شروع کنم، بارها شعار «همه ی کودکان حق دارند به مدرسه بروند» را شنیده‌ام. انجام دادن این شعارِ درست، در عمل، کار سختی است. بحث هزینه ها و پول و امکانات و قوانین در میان است؛ اما اکنون مهم این است که این اتفاق افتاده است، برای همین باید خوشحال باشیم.

 هیچ جنگی با تصمیم کودکان شروع نشده است. آنها برای مهاجرت کردن هم تصمیم نگرفته‌اند. دنیای کودکی، دنیای آشتی، مهربانی و برابری است. کودک، کودک است؛ از هر کجایی که بیاید و در کجا که باشد، حق دارد به مدرسه برود. با این حال، من هم مثل همه ی کودکانی که اکنون حق رفتن به مدرسه‌ی همگانی و نشستن در کلاس درس را پیدا کرده‎‌اند، از همه‌ی کودکان و بزرگترهای ایران سپاسگزارم.

 خیلی ها به سختی کار کرده‌اند، تا امسال، کودکان زیادتری بتوانند به مدرسه بروند. من مطمئنم که بچه ها ارزش فرصت آموزش و نشستن در کلاس درس را خوب می‌دانند و بیشتر از گذشته برای یادگیری می کوشند. مهر برای بچه ها همیشه ماه مهربانی و شادی و لبخند بوده است؛ اما مهر امسال برای بسیاری از آن ها خیلی مهربان تر بوده است. مهرتان پایدار بادا.

محمد امین زواری

مجله کودکان آفتاب 2، سال اول، شماره دوم، مهر 1394، 48 صفحه

قیمت 1500تومان در ایران،30 افغانی در افغانستان

مجله کودکان آفتاب

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
magazine