نامه های سفید

آمو

نامه های سفید مجموعه شعر عبدالعلی مستغنی سال انتشار 1398

عبدالعلی مستغنی (1242-1312خ) فرزند رمضان، در بالا حصار شهر کابل زاده شد و در همان جا زندگی کرد ودرگذشت . در کودکی ، نزد پدرش درس خواند وپس از آن به فراگیری دانش های گونا گون ادبی ، فلسفه منطق، فقه و ادبیات عربی پرداخت . از جوانی به سرودن شعر روی آورد و دیری نگذشت کهآوازه ای بلند یافت .با انتشار ( سراج الاخبار) مستغنی مسیول بخش ادبی و مدتی هم مصحصح آن بود. وچندی نیز در مکتب حبیبیه تدریس کرد . به فارسی وپشتو شعر می سرود . او نو اندیشی کهن پرداز واز نخستین شاعران افغانستان بود که به سرودن شعرهایی با مضامین اجتماعی نو روی آورد . اگر چه دلبسته ی قصیده و مخمس و دیگر قالب های کهن بود.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu