نشست کارورزی با جناب «جانب الهی»

 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی»

31 مرداد ماه 1398
آموزش بازی گردانی، تقویت هوش های چندگانه، مهارت‌های زندگی و مهارت های اجتماعی در بازی.
-بازی می کنیم و یاد می گیریم، نگاهی متفاوت به بازی ها. در هر بازی شیوه زندگی کردن می آموزیم، راه های دوست شدن، تعامل کردن، مشارکت، اعتباریابی، مسئولیت، سازگاری و…

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط