نماینده ی آینده!😜

دانش آموز کلاس اولی

1397-2-5- فریبا کلاس یکم است.دختری با نمک و آرام، گاهی سر کلاس خواب می رود. 😌
آموزگارش او را بسیار دوست دارد و می گوید شاید فریبا می خواهد در آینده نماینده ی پارلمان شود!😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط