نماینده ی کلاس اولی ها

پست های وبلاگ

نماینده ی کلاس اولی ها- نویسنده نادر موسوی- جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۸۷

چند روز قبل وسایل و پرونده های سال قبل را جمع و جور می کردم که چشمم به برگه ای خورد که دست نوشته های نماینده ی کلاس اولی های پارسال مکتب بود که با دقت و وظیفه شناسی و نظم زیادی عملکرد دو روز کاری خود را گزارش کرده بود.

صداقت و سادگی در نوشته ها که بدون هرگونه ملاحظه ای شلوغ کاری های بچه ها را نوشته بود برایم بسیار جالب بود.

نامه را در ادراه ی مکتب برای معلم ها خواندم و گفتم گزارش نویسی را باید از این دانش آموز یاد گرفت که چقدر خلاصه و ساده و گویا وظیفه ی یک روز خود را ارایه کرده است، چون همیشه گرفتن گزارش کاری از ناظم مکتب و معلم ها یکی از سخت ترین کارها بوده است که بعد از چندین بار خواهش و درخواست آخرالامر به صورتی که هیچ چیزی از آن آن دستگیر آدم نمی شود گزارش کاری خود را تحویل داد اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط