غلام حسن بومان

۴۴۴۴۴۴۴

 

 • زاده ی بهسود استان وردک- افغانستان
 • گذراندن دوره دبستان و دبیرستان در شهر مشهد پس از ورود به ایران تا سال ۱۳۷۴
 • آغاز ترانه سرایی برای گروه کودک و نوجوان از سال ۱۳۷۵
 • همکاری با ماهنامه صدای کودکان از سال ۱۳۸۱
 • همکاری با ماهنامه طراوت از سال ۱۳۷۹
 • همکاری با ماهنامه شکوف ها در هرات از ۱۳۸۳
 • مدیریت مدرسه ی خودگردان «بشارت» برای کودکان بازمانده از آموزش از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ در مشهد
 • چاپ کتاب «شهر گلها» مجموعه ترانه ها برای کودکان افغانستان در سال ۱۳۸۶
 • ترانه ی «کودکان صلح» به آهنگسازی عیار بلخی هنرمند افغانستان
 • ترانه ی آهنگ «لالایی» برای «تبسم» به آهنگسازی و خوانندگی «عارف جعفری» در سال ۱۳۹۴
 • همکاری با حوزه هنری – برای انتشار ویژه نامه بچه های افغانستان
 • همکاری با نشریه باغ از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
 • چاپ آثار در فصلنامه «در دری» از روزهای نخست راه اندازی
 • همکاری با دیگر نشریات مهاجرین در ایران در زمینه ی شعر و ادبیات کودکان و نشریه های سوره،، سوره نوجوان و کیهان بچه ها