محمد کاظم محقی

محمدکاظم محقی

نامم محمد کاظم است، ولی دوستانم مراکاظم صدا می زنند

در سرمای بهمن ماه سال ۱۳۵۹ به دنیا آمدم ، ولی در شناسنامه ، تولد م در گرمای

شهریو ر ۱۳۵۹ ثبت شده است.

پدرم سال ها قبل برای ادامه تحصیل از ولایت غور افغانستان به ایران مهاجرت کرده

و ساکن مشهد شده بود. ومن در روزگار مهاجرت به دنیا آمدم.

تحصیلات ابتدایی را در مشهد گذراندم ، کلاس پنجم احساس کردم به شعر علاقه مندم ،

و چیزهایی می نوشتم که الان همه آن ها را گم کردم و هیچی از آن ها یادم نمانده است.

دوره دبیرستان بود که با موسسه دردری آشنا شدم ، در جلسه های شعر آن شرکت می

کردم ، در همان جلسات بود که احساس کردم بهتر است برای کودکان شعر بنویسم. و

آشنایی با محمد حسین محمدی و حسن طباف نوروزی مرا به دنیای کودکان کشاند .

سال ۱۳۸۲ در رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم و آن

قدر گرفتار درس وزندگی شدم که تا پایان دانشگاه چیزی ننوشتم .

درسال ۱۳۸۵ اولین کتابم با نام شهر رویاها با کمک محمد حسین محمدی در هرات

چاپ و همین کتاب سال ۱۳۸۸ با همکاری نشر المصطفی با قطع و تصویرگری جدید

در ایران چاپ به چاپ رسید

شعرهایم در مجله های کودک و نوجوان ایران ، مانند سلام بچه ها و کیهان بچه ها و

پوپک چاپ شده است.

اکنون هم درحال جمع آوری مجموعه دوم شعر برای کودکان هستم و درکنار کارهای

روزانه و درس خواندن ،اوقات فراغتم را با سرودن شعر برای کودکان و نوجوانان

میگذرانم و گاه گاه با مجله های باغ و کودکان آفتاب که برای کودکان افغانستانی

منتشر میشود همکاری میکنم.