نیک مرد

حمید سلیمی

1396-8-10-
حمید سلیمی گرامی، انسان دوست داشتنی که در این چند سال آشنایی، از اندیشه ها و نوشته های خواندنی و زندگی آموزشان بهره ها برده ام و برایم مانند کلاس درس بوده است. دریا دلی که با همه ی دردهایی که خود دارد، برای انسانهای پیرامونش مهر و شادمانی و زندگی بخشیده است.
دیروز در غرفه روزنامه هفت صبح بار دیگر چشمم به دیدارشان روشن شد. هنگامی که گفتم ما هم در نمایشگاه هستیم مهربانی کرده به دیدن غرفه آمدند و دلشادمان کردند.
تندرست و شادکام باشی نیک مرد دوست داشتنی روزگار.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط