هزینه برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها

نیازها

برنامه‌ها: 7 برنامه 
هزینه برای یک جشن: کمینه 400 هزار تومان
برای پذیرایی(شیرینی و شکلات و شربت و پیشکش و هزینه سالن)
زمان: سال آموزشی 98-1397

درباره برنامه

با نگر به اینکه دانش‌آموزان در اجتماع به خاطر مهاجر بودن پذیرفته نمی‌شوند تا در جشن‌هایی که همه مردم هستند باشند و یا خودشان بسیاری از جشن‌ها را بیگانه می‌پندارند چرا که در خانواده هم به خاطر فقر جش‌ها گرفته نمی‌شوند بنابراین دانش‌آموزان از شادی بهرمند نیستند و آنچه که بایسته است برگزاری جشن‌هایی مانند الفبا یا روز دانش‌آموز و یا جشن‌های ملی مانند نوروز، یلدا و …. برگزاری چنین جشن‌هایی هرچند به گونه ساده هزینه دارد چرا که بایست برایشان خوراکی ها و یا پیشکش ها و…. فراهم کرد. به نگر ما یکی از بخش‌های بزرگی از آموزش درون این جشن‌هاست بچه‌ها افزون بر شادی می‌آموزند که بزرگداشت آیین‌ها تا چه اندازه مهند است و اینکه با هم شادی کنند و شناخت از هم و با هم بودن و شادی کردن از دستاوردهای برگزاری جشن‌هاست. بویژه برای بچه‌های ما که همیشه یک جدایی با دیگر قومیت‌ها در ذهنشان پی ریزی شده است بااین جشن‌ها می‌توان آن‌ها را به هم نزدیک کرد.

می‌خواهم از برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها در دبستان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال