هزینه کاغذ و چاپگر

درباره برنامه

یک بخش اساسی کار در دبستان کار چاپ است که بایسته است برای کارهای گوناگون مانند مشق‌های هفتگی و یا فراخوان‌ها و یا آزمون‌ها از کاغذ و دستگاه چاپگر بکار گرفته شود. یکی از نیازهای بایسته آموزش چاپگر و کاغذ است که اگر بخواهیم بیرون از آموزشگاه چاپ کنیم هزینه گزافی خواهد داشت و اگر ما یک دستگاه کپی داشته باشیم هم می‌توانیم در زمان سودبری کنیم و هم در هزینه‌ها. از سوی دیگر بخشی از هزینه‌های بالا نیز کاغذ و ماژیک است که با نگر به گران شدن کاغذ در فراهم کردن آن با چالش روبه رو هستیم.

نیازها

شمار چاپگر: 2 شماره
بهای هر چاپگر: دو میلیون و پانصد هزار تومان
همه: 5 میلیون تومان
زمان:  98-1397
پول کاغذ و ماژیک و کاغذ رنگی: ماهیانه یک میلیون
سالیانه: 12 میلیون تومان

می‌خواهم از برنامه خرید چاپگر و کاغذ برای دبستان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال