همزیستی

همزیستی- نویسنده نادر موسوی

1397-1-29

از راه ورزش یک سر رفتم دبستان، تا پا به درون دبستان گذاشتم این آوا و چشم انداز زیبا و دلنشین را شنیدم و دیدم، دختران کلاس یکمی و آموزگارشان بانو حسنی.❤️
بچه ها درس ریاضی داشتند و چوب خط و… یاکریم بانوی مادر هم با آرامش و لبخند روی تخم هایش خوابیده بود و به چوچه های زیبای دوگانه اش که به زودی سر از تخم در می آورند می اندیشید، یاکریمان کوچکی که گمان کنم نواسه و کواسه و شاید بیستمین پشت یاکریمی است که نخستین بار به اینجا پای گذاشت و توانست با ماها کنار بیاید!😍
پ.ن:
چوچه: جوجه
دوگانه: دوقلو
نواسه: نوه
کواسه: نتیجه، فرزند نوه، پدر لخک دروازه!😀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط