همکاری با ماهنامه

برای درخواست همکاری با ماهنامه ی کودکان آفتاب فرم زیر را پر کنید و یا با شماره یا رایانامه با ما گفتگو کنید.

  نام و نام خانوادگی:

  زمینه همکاری خود را بنویسید:

  اگر رایانامه دارید اینجا بنویسید:

  شماره تلفن خانه:

  شماره همراه:

  نشانی:

  اگر پیشینه کاری دارید اینجا بنویسید:

  میتوانید رزومه و یا نمونه کاری خود را به رایانامه [email protected] بفرستید.

  پیام شما: