هنرمندی!

اجاره مدرسه

هفته ی پیش از بنگاه زنگ زدند که آقای معلم بیا یک خانه مناسب مدرسه برایت پیدا کرده ایم. رفتم بنگاه و پرسیدم خانه کجاست که این برگه را داد دستم و گفت نشانی زیرش هست، صاحب خانه چاپ کرده است.😨
وقتی چشمم به واژگان “خانواده های پر جمعیت افغانی” افتاد خنده ام گرفت و به جناب نوروزی نشان دادم و گفتم بفرمایید این هم هنر برجسته ی وطنداران، تنها کاری که در آن خوب مهارت داریم تولید بچه است به گونه ای که گاهی بین پدر و پسر و داماد و پدر زن و مادر و دختر و مادرشوهر و عروس مسابقه ی رو کم کنی تولید بچه است که در بیشتر موارد هم پدرها و مادرها و پدر زن و مادرشوهر ها برنده اند! 🙋
همین امسال در مدرسه خودمان دو، سه خانواده داریم که نوه ی شان کلاس سوم و چهارم است و فرزند خودشان کلاس اول و دوم و شیرخواره!😵
اینکه خاله، عمه، عمو و دایی چند سالی از خودت کوچکتر باشد از هنرهای منقرض شده ی بشری است که هنوز در خانواده ی افغانستانی به فراوانی می توانید پیدا کنید!😀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط