وطن دار

 وطن دار ❤️- نویسنده نادر موسوی- 29 آذر 1400

روز پیش واکسن زده بودم و حالم چندان خوش نبود. از نشر جام جام زنگ زدند که مراسم رونمایی از کتاب «وطندار» نوشته «محمد سرور رجایی» برگزار می شود. گفتند نوشته ای از شما هم در این کتاب هست، بیایید. مراسم در حیاط خانه ی سیمین و جلال دانشور برگزار می شد. با لرز و بی حالی رفتم. اگر چه هوا کمی سرد بود اما برنامه پر شور و گرم برگزار شد. بسیاری از کلان سرهای شهر از جمله رییس شورای شهر آمده بودند. نخستین کتاب هم کتاب وطن دار بود. خانواده ی جناب رجایی هم آمده بودند، وقت خواندن نام و کتابش، خانواده شان بسیار متأثر شدند.

جناب محمدکاظم کاظمی پژوهشگر و شاعر بنام هم آمده بودند. ایشان ویراستاری همه ی این هشت کتاب را انجام داده بودند، با اندوه فراوان گفتم کتاب را برایم امضا کنند. آخرین کتابی که جناب رجایی برایم امضا کردند کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون بود در نمایشگاه کتاب سال نود و هشت. پس از برنامه آمدم مدرسه و در برگه روزنوشت نوشتم:« … وقتی داشت نام و کتاب آقای رجایی را می خواندند گریه ام گرفت. چهره ی همیشه با لبخند و مهربانش پیش چشمم آمد.

در خود فرو رفتم. خودم را دیدم. چون نقطه ای چشمک زن در صفحه ی رادار که کجا قرار است خاموش شوم؟ کی قرار است محو شوم؟ در آن لحظه ای که محو و تمام می شوم چه کار نیمه تمام و حسرت بر دل مانده ای دارم؟ در آن لحظه ی پایانی چه کاری نکرده ام که اگر فرصت می داشتم انجام می دادم؟ حس کردم وقت کم دارم، حس می کنم بسیار کند شده ام. یاد جمله ای از استاد ریاضی دوران لیسانسم آقای دکتر هورفر افتادم که در دفتر یادبودمان نوشته بود: زمانی فرا می رسد که آدم در مسابقه با زمان خود را زیانکار می بیند… نمی دانم در فرصت باقی مانده ی عمر چه می توانم و چه کاری باید انجام دهم؟ هرچی که هست دارد دیر می شود… یاد جمله ای از گلستان افتادم: خواب نوشین بامداد رحیل، باز می دارد پیاده را ز سبیل…» روانت شاد و یادت ماندگار «محمدسرور» عزیز.

وطندار

 

پ.ن:
سبیل: راه

نگاره نوشت:
۱- پَسینِ شنبه در دفتر مدرسه
۲- پوش کتاب وطن دار
۳-مقدمه ی نوشته ام در این کتاب
۴- آخرین پیام شان برای گرفتن نوشته ام در این کتاب.
۵- آخرین یادنوشت شان روی کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون سال نود و هشت
۶- یادنوشت جناب محمدکاظم کاظمی به عنوان ویراستار کتاب.
۷- در خانه سیمین و جلال با جناب کاظمی و میرزایی.
۸- برنامه ای برای بچه ها در آبان نود و هشت به دعوت ایشان.

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط