و شیخ گفت

آمو

و شیخ گفت نوشته رهنورد زریاب سال انتشار 1400

رهنورد زریاب در سوم سنبله سال 1323 در کابل چشم به جهان گشود. پدرش از غزنی و مادرش از شمال کشور بود. او لیسه حبیبیه را به پایان رسانید و وارد دانشگاه کابل شد و رشته خبرنگاری را انتخاب کرد . مدتی پس از پایان تحصیل با استفاده از یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت واز دانشگاه ویلز جنوبی گواهی نامه کارشناسی ارشد گرفت.رهنورد زریاب او جز پر کارترین نویسنده افغانستان دهه های اخیر بود وبه سبک های گوناگون مینوشت . چند نمونه از آثار او عبارتند از گلنار و آیینه(رمان) ، شیخ گفتت (داستایت ها)، چهارگرد قلا گشتم ( رمان) و…..

بخشی از کتاب:

وشیح – قدس الله سره – گفت . بهارانی در بدخشان بودم . روزی ژاله یی سخت ببارید. چنان که گویی آسمان تیره ریز پاره های آب گینه هم چون مروارید& بر زمین میریخت. از پس آن ژاله  سیلی عظیم بیامد و بسیار ویرانی بکرد ونیز از آن ژاله شگوف های درخت ها یک سره فرود افتادند. باغ داران  سخت غمین وغصه مند شدند .

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu