پاها!

1400-8-29

 پاها…
بانگی از دور مرا می خواند
لیک پاهایم در قیر شب است…

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط