پرواز

پرواز- نویسنده نادر موسوی
1393-11-12

نامه های مسابقه ی دستهای کوچک و فرم اشتراک مجله «کودکان آفتاب»

امروز 4 هزار پاکت از ده هزار پاکت مسابقه ی دستهای کوچک و برگه ی اشتراک مجله ی کودکان آفتاب آمادگی شد و از فردا باید آنها را پرواز داده و به دست بچه ها برسانم. با تعدادی از دوستان در اصفهان و قم و ورامین تماس گرفتم. همه ی شان مشتاقانه اعلام آماده کردند. یادش بخیر سالهای دهه ی هشتاد که هر ساله برای عید نوروز بچه ها پیک نوروزی به نام پیک گلسرخ چاپ می کردم و شب و روزهای آخر سال همیشه در استرس چاپ به موقع پیکها و بردن نبردن آنها بودم. از سال 1380 تا سال 1388 پیک گلسرخ را برای بچه های مهاجر در مدارس خودگردان چاپ می کردم.

بسیاری از بچه ها با ذوق و علاقه زیاد در مسابقات مختلفی که برگزار می کردم شرکت کرده و نامه ها و گاهی هم پیک های نوروزی را رنگ آمیزی کرده برایم پس می فرستند. هنوز نامه ها و پیکهای بچه ها را در زمین خانه نگه داشته ام، به امید اینکه شاید یک روزی بتوانم برای این نامه ها کاری بکنم. اما این روزها بعد از قریب 5- 6 سال دوری از اینگونه فعالیتها -به دلایل خاصی که در فرصتی دیگر به آنها خوام پرداخت- باز هم تمام انرژی و نیروی خود را جمع کرده و نامه ها را پرواز داده ام تا شاید اینبار با برنامه و دانش و تخصص و تجربه ی بیشتر برای بچه های مهاجر هموطن مجله را منتشر کنیم.

دوستان هنرمند و متخصص زیادی برای همراهی و همکاری با مجله اعلام آمادگی و ابراز علاقه کرده اند که امیدوارم کاری شایسته و حرفه ای برای بچه ها ارائه شود. به قول یکی از دوستان جامعه شناس با وجود فربه شدن حوزه ی فردی و مشغولیتها و سرگرمی های جانبی مثل موبایل و انواع بازی های کامپیوتری و اینترنت و …، هنوز مجله و کتاب خواهان زیادی دارد و چیزی نتوانسته است جای آن را برای بچه ها پر کند. ما که کبوترها را پرواز دادیم تا چی قبول افتد و چی در نظر بچه ها آید.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط