پشتیبانی و همکاری

بیشترین کوشش ما این است که ماهنامه کودکان آفتاب با کمترین نرخ و بالاترین درونمایه به دست همه ی کودکان پارسی زبان برسد و این ناشدنی است مگر آنکه بخش بنیادین هزینه های چاپ و آماده سازی ماهنامه با پشتیبانی دوستداران این پهنه فراهم گردد.

با همین دیدگاه، ماهنامه کودکان آفتاب- بدون پذیرش هرگونه پابندی و شرط- پذیرای کمک همه ی دوستداران، فرهیختگان و دردمندانی است که آماج و رویکردهای این ماهنامه با آرزوهای درونی و اندیشه های والای آنان همخوانی و هسویی دارد.

چگونه می توانید کمک های خود را به ماهنامه برسانید؟

شماره بانکی زیر می تواند کمک های شما را از سراسر جهان به «ماهنامه کودکان آفتاب» برساند:

شماره عابربانک: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۵۶۰۹۷۲۸
شماره حساب: ۱۳۳۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱

شماره شبا برای فرستادن کمک از دیگر کشورها:

ir-460550013380005304057001

بخش دیگری که می توانید کمک نمایید پذیرش هزینه ی فرستادن ماهنامه از سوی شما به یک یا چند کودک می باشد؛ بدینگونه که با پرداخت هزینه ی یک یا چند ساله، ماهنامه کودکان آفتاب به نام و از سوی شما به هر شمار کودکی که بخواهید روانه می گردد که با این شیوه هم ماهنامه رایگان به دست یک کودک شوقمند می رسد و هم به ماندگای و پویایی کار ماهنامه کمک کرده اید:

روشنگری(توضیح) بیشتر در این زمینه را می توانید در این جا بخوانید:

نام:

رایانامه:

پیام شما:

برای درخواست همکاری با ماهنامه ی کودکان آفتاب فرم زیر را پر کنید و یا با تلفن یا رایانامه با ما گفتگو کنید. 

نام و نام خانوادگی:

زمینه همکاری خود را بنویسید:

اگر رایانامه دارید اینجا بنویسید:

شماره تلفن خانه:

شماره همراه:

نشانی:

اگر پیشینه کاری دارید اینجا بنویسید:

میتوانید رزومه و یا نمونه کاری خود را به رایانامه [email protected] بفرستید.

پیام شما: