لباس گرم زمستانی

نیازها

شمار نیازمندان: 100 نفر

هر نفر میانگین: 80 هزار تومان

همه:8 میلیون تومان

زمان: زمستان 98-1397

درباره برنامه

بارها شده که در زمستان بچه‌ها با لباس‌های نامناسب مانند آستین کوتاه یا بدون گرم‌کن و کاپشن به دبستان آمده اند و یا لباس‌های کهنه‌ای که از برادران و خواهرانشان است و یا دیگران به آن‌ها داده اند را به تن کرده‌اند و این برای تن و روح آن‌ها خوب نیست و این مایه سرماخوردگی و نیز سرخوردگی دانش‌آموزان می‌شود و آن‌ها را برای درس خواندن هم بی‌انگیزه می‌کند.

می‌خواهم از برنامه خرید لباس گرم برای دانش‌آموزان نیازمند پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال