پول آب ، برق، گاز و تلفن

نیازها

ماهیانه: 800 هزار تومان
سال: 9میلیون و ششصدهزار تومان
زمان: سال آموزشی 98-1397

درباره برنامه

شوربختانه پول آب، برق، گاز و تلفن دبستان ما با نگر به اینکه خانه هست و ما برای آموزش از آن بهره می‌گیریم به گونه تجاری می‌آید یعنی سه برابر هزینه‌های یک خانه ….

می‌خواهم برای پرداخت آب وبرق و گاز و تلفن دبستان پشتیبان باشم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال