چشم های سیاه بهار

چشم های سیاه بهار (مجموعه داستان)، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

من خودم را موظف ساخته ام تا موضوع قتل خودم را خودم بررسي كنم و بدانم كه قاتل من كي بوده است. وقتي در اين دنياي زندگان، قانون به قتل مي رسد، مقتولان خودشان بايد در پي عاملان قتل شان بگردند. من سعي مي كنم تا به ياد بياورم كه چگونه كشته شدم.

داستان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu