کتاب «بابا لنگ دراز»

کتاب

کتاب «بابا لنگ دراز»- نویسنده نادر موسوی

1394-6-6

کتابی که امروز تمام کردم. خواندن این کتاب را بویژه به کسانی که با کودکان سر و کار دارند سفارش می کنم و اینکه حمایت از آموزش یک کودک چقدر می تواند سرنوشت او را دگرگون کند.

«به نظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می آورد.

من فکر می کنم باید این صفت را در بچه ها تقویت کرد. اما در پرورشگاه اگر از این چیزها درون کسی پیدا می شد، همانجا آن احساس را می کشتند. تنها چیزی که آنها روی آن افراط می کردند وظیفه شناسی بود.

من معتقدم بچه ها باید بیاموزند که هر کاری را با شور و هیجان و علاقه انجام دهند. نه اینکه هرکاری را به عنوان وظیفه به آنان تحمیل کرد.»

برگرفته از کتاب «بابا لنگ دراز» اثر جین وبستر.

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط