کتیبه های آب

آمو

کتیبه های آب گزیده شعرهای عبدالله نایبی سال انتشار 1398

عبدالله نایبی در 17 میزان 1334 در کابل زاده شد. آموزش مقدماتی را در لیسه ی استقلال تمام کرد و با استفاده از بورس تحصیلی فرانسه به آنشور به دست آورد. وی همچنان دارای لیسانس ادبیات از دانشگاه کابل و ماستری ارشد در فلسفه از دانشگاه شهر رنس فرانسه است. او از سال 1359تا 1363 به عنوان مدیر شبکه ی فرهنگ کمیته ی مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از سال 1363 تا 1368 به عنوان منشی اول اتحادیه ی نویسندگان افغانستان ایفای وظیفه کرده است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu