کفش دانش‌آموزان

درباره برنامه

بیشتر خانواده‌هایی که ما با آنها روبه رو هستیم خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند هستند و دانش‌آموزان نیز دانش‌آموزان کار می‌باشند . با نگر به گران بودن کفش  و دیگر ابزاری که برای دانش‌آموزان نیاز است توان خرید آن‌ها را ندارند و ما در آغاز سال آموزشی بارها دیده‌ایم که بچه‌ها با کفش های کهنه و یا گاهی با صندل و یا دمپایی به سر کلاس می‌آیند.

نیازها برای دانش‌آموزان مادر سرپرست فراهم شد  این بخش با نیکی و مهربانی جناب رضا محمدی فراهم شد

 

می‌خواهم از برنامه خرید نوشت ابزار برای کودکان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال