کلاس چهارمی ها در فرایند “تجسم”

روشنا جهانگیرفام

 

کلاس چهارمی ها در فرایند “تجسم”- نوشته روشنا جهانگیرفام- 7 بهمن ماه 1394
موضوع کارگاه نوشتن این بود: تجسم کنید ده سال گذشته ، برگشتید افغانستان، معلم شدید و امروز زنگ اول کلاس شماس.احساس و افکارتون رو بنویسید،
عاشقشونمممممم چنان غرق تجسم بودن ک انگار هیپنوتیزم شدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط