کودکانه

ابوطالب مظفری

کودکانه- نویسنده نادر موسوی
1393-2-16

 نوشته ی یک کودک دل
– غرفه ی ما که چیز دیگری نداشت غیر از محصولات یک دهه قبل. برای همین یک دفتر یادبود یا به پیشنهاد یکی از دوستان ایرانی «یادنامه» در غرفه گذاشتیم تا دوستان و علاقه مندانی که بازدید می کنند چند خطی به صورت یادگار بنویسند. اکثریت بازدید کنندگان مطالب و انتقاد و پیشنهادهای جالبی نوشتند، آموزنده و گزنده. یکی از این نوشته ها از شاعر و ادیب دلسوز و بزرگوار میهنمان آقای مظفری است. نوشته ای که به قول امروزی ها خود یک مانیفیست جامع و مانع است برای کسانی که برای کودکان کار می کنند.

«کودکی دنیای خیال است و خیال تمام ناممکن ها را ممکن می کند.این است که کودکان امیدوارند، شادند و دچار یاس و افسردگی نمی شوند. چون در دنیای آنها همیشه آدم بدها شکست می خورند و خوبی ها پیروز می شوند. من دنیای کودکیم را دوست دارم. هرچند دیگر سالهاست که از آن فاصله گرفته ام ولی سعی می کنم آن دنیای قشنگ را فراموش نکنم. به شما معلمان و دوستان، شما که با کودکان سروکار دارید به دنیای شما غبطه می خورم. اما می دانم کار دشواری دارید، دشوار نه به این معنی که بچه ها شوخ و شلوغ هستند بلکه به این دلیل که رسالت بزرگی دارید، طوری باید کودکان را پرورش دهید که در عین حال که بزرگ می شوند و دانش می آموزند اما دنیای کودکی شان را نباید از یاد ببرند. نمی دانم چه نوشتم. می خواستم بگویم که آدم هایی خوشبخت هستند که در بزرگی مانند کودکان زندگی کنند. یعنی بیشتر برای خودشان و کمتر برای دیگران.»

سید ابوطالب مظفری 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط