برنامه وطن‌دار

قسمت۱۳وطن دار
آسیب شناسی مشکلات دانش آموزان مهاجر افغانستانی
باحضور آقای بابالو قائم مقام امور بین الملل و معاون وزیر آموزش و پرورش
مهمان ویژه نادرموسوی به عنوان پدر مدارس خودگردان در ایران
این برنامه در ششم آذر سال ۱۳۹۵ از شبکه ی افق پخش شد.
@Watandarafg
@@ofogh_tv
 ۱۵۲۰۳۲۱۰_۱۰۲۱۱۴۱۸۷۲۷۰۹۳۸۶۶_۹۰۸۰۸۰۶۱۷۹۱۴۲۲۴۰۳۳۶_n۱۴۵۷۰۴۱۱_۱۰۲۱۰۸۵۸۵۲۳۱۲۹۱۱۷_۵۹۷۸۵۹۴۶۳۷۷۷۱۷۷۹۶۱۷_n