تارنمای (تیتر اول): دانش آموزان مهاجر/ سرمایه یا هزینه های نظام ؟!

به گزارش بولتن نیوز، نادر موسوی، فعال در زمینه مدارس بین الملل پیرامون وضعیت کنونی مدارس خودگردان و دانش آموزان مهاجر بیان داشت: در حال حاضر به این گونه مدارس، خودگردان گفته نمی شود بلکه به عنوان مدارس بین المللی برای تحصیل مهاجرین شناخته شده می باشد. اکثر مدارس خودگردان تعطیل شده و آن هایی هم که مانده است، تعداد دانش آموزان خیلی کمی دارند.
وی افزود: نسبت به سال۹۴ تاکنون مدارس خودگردان سال به سال کمتر شده و هم اکنون دانش آموزان بسیار کمتری را دارا هستند. این مدارس در حال حاضر رو به دولتی شدن می باشند. ما هم که در این مدارس مشغول به کار بودیم، در حال حاضر به عنوان مدارس بین الملل شناخته شده ایم.دانش آموزانی که در این مدارس مشغول به تحصیل اند، کارنامه رسمی دریافت نموده و در مراکز آموزش وپرورش مانند سایر دانش آموزان، معتبر می باشند
موسوی در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مهاجرین برای تحصیل اذعان کرد: علت این که مدارس خودگردان تأسیس شد و کودکان مهاجر توانستند وارد این مدارس برای تحصیل و علم جویی شوند، از سال ۹۴ به فرمان رهبری بود که رویکرد آن به طور کلی تغییر نمود و دیدگاهی که به آن وجود داشت، تغییر کرد
وی در مورد شرایط ثبت نام این افراد تصریح کرد: افرادی که نتوانستند در سال اول وارد مدارس شوند، سال دوم ثبت نام نمودند. شرایط و زمان ثبت نام حمایت تحصیلی برای مهاجرین بهبود یافته است و تعرفه ها و ظرفیت ها را افزایش داده اند. برخی هم به دلیل مشکلاتی خاصی که دارند ممکن است نتوانند به موقع و یا به طور کلی ثبت نام نمایند

برای خواندن بیشتر این جا کلیک کنید