جایی برای دوست داشتن کودکان مهاجر افغان

۱۳۹۵-۹-۲۱-وقتی در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات از طریق یکی از دوستانم فهمیدم که در ایران نشریه ای برای کودکان افغانی در حال انتشار است مشتاق بودم تا با مسئولان و دست اندرکاران این نشریه مصاحبه ای را ترتیب دهم. این اتفاق در صبح یک روز پاییزی آذرماه رخ داد. اما آشنایی من با نادر موسوی از پایه گذاران اصلی این نشریه دریچه تازه ای بود برای شناخت مجموعه ای از آدم ها که شاید در گذشته از آنها و رسالتشان کمی شنیده بودم، ولیکن حضور در میان آنها و درک دقیق اهداف متعالی و شرایط خاص ایشان مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.

برای خواندن بیشتر اینجا کلیک کنید