گزارش آی فیلم۲ ، مراسم روز ادبیات افغانستان

در این مراسم داکتر «محمد سرور مولایی»، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس اسبق دانشگاه بامیان افغانستان، «مجتبی نوروزی» معین سابق رایزن فرهنگی ایران در افغانستان و «سید نادر موسوی»،مدیر نشر آمو و بنیانگذار مجتمع فرهنگی- آموزشی امیرالمؤمنین در شهر تهران برای کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل و نماینده نشر تاک در ایران و بنیان گذار خانه کودکان افغانستان، حضور داشتند.

«سید نادر موسوی» فعال فرهنگی افغانستان طی اظهاراتی در این مراسم گفت: در روز اول نمایشگاه کتاب مخاطبی ایرانی از من پرسید که مگر شما افغانستانی‌ها می‌توانید به فارسی صحبت کنید؟ با وجود این شرایط وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟

موسوی ادامه داد: کتاب‌های ایرانی در افغانستان بسیار دیده می‌شوند و مخاطب دارند، اما آیا ایرانی‌ها نیز آثار افغانستانی شناختی دارند؟ آیا ایرانی‌ها آثار نویسندگانی را که در ایران مهاجر نبوده‌اند، مطالعه می‌کنند؟ من خود شاهد بوده‌ام که این شناخت اندک است و شاید می‌توان گفت که بیشتر کتابخوان‌های ایرانی صرفاً «بادبادک باز» خالد حسینی را می‌شناسند.

مگر افغانستانی ها فارسی صحبت می کنند