گفتگوی ایبنا با نادر موسوی- وضعیت ادبیات کودک در افغانستان

۱۳۹۹-۴-۳- نادر موسوی، فعال فرهنگی افغان ساکن ایران، معتقد است کار در حوزه کودک در افغانستان کاری مدام، با مطالعه، پیوسته و بابرنامه نیست و بیشتر کتاب‌های کودک تداعی کننده کتاب‌های زرد در ایران است و کودکان در افغانستان چیزی ندارند به‌جز کتاب‌هایی که به نوعی کپی‌شده کتاب‌های ایرانی‌ و ترجمه‌هایی از کتاب‌های خارجی به همراه تصویرگری‌های بی‌قاعده و قانون است.

برای خواندن بیشتر اینجا کلیک کنید