گزارش ایسنا از خانه کودکان آفتاب در نمایشگاه کتاب

برخی ایرانیان هنوز نمی دانند زبان ما فارسی است!

مسئول خانه کودکان افغانستان می‌گوید: هنوز سرزمین افغانستان برای مردم ایران ناشناخته است و حتی برخی از مردم ایران هنوز نمی‌دانند که زبان ما فارسی است.

نادر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت استقبال بازدیدکنندگان از غرفه خانه کودکان افغانستان در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: امسال ششمین سالی است که در نمایشگاه هستیم و اولین سالی است که با عنوان نشر آمو شرکت می‌کنیم؛ نشری که در حوزه شعر و ادبیات تخصصی افغانستان کار می‌کند. اما سال گذشته جای غرفه‌مان در نمایشگاه بهتر بود. امسال در این چند روز انتظار داشتیم که استقبال بیشتری از غرفه شود؛ در حالی که در بخش پایان نیم‌طبقه، مراجعه‌کنندگان زیاد هستند اما ما در جای مهجوری واقع شده‌ایم. اصلا کسی فکر نمی‌کند که در این قسمت غرفه‌ای باشد، مگر این‌که کسی اشتباهی این طرف بیاید. از این جهت آن انتظاری که داشتیم برآورده نشد.

برخی ایرانیان هنوز نمی‌دانند زبان ما فارسی است