کوسه مار!

کوسه مار!😍- نویسنده نادر موسوی
۱۴۰۰-۴-۱۹-فاطمه براتی

فاطمه یکی از دانش اموزان کتابخوان و شیرین زبان مدرسه و کلاس اول است.
در گروه کتابخوانی بسیار فعال است و فیلم ها و صدای کتابخوانی اش را می گذارد. چند روز پیش هم این فیلم را گذاشته بود. تا حالا شاید پنج، شش بار فیلم اش را نگاه کرده باشم. هر بار هم از دیدن تلاشش و لذتی که از خواندن می برد دلشاد شده ام. خوشالم که فاطمه در پایان کلاس اول می تواند کتاب بخواند. یکی از لذت بخش ترین صحنه های دیگر مدرسه دیدن بچه های کلاس اولی است که در پایان سال می توانند بخوانند و بنویسند..

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط