کچالو!

مدرسه فرهنگ نام نویسی

کچالو!- 21 مرداد 1400

سالها پیش دوستی پرسید شرط نام نویسی در مدرسه شما چیست و بچه های مهاجر چه مدرکی باید داشته باشند؟ به شوخی گفتم نام نویسی در این مدرسه مدرک خاصی نمی خواهد، کافی است کودک بداند «کچالو» همان «سیب زمینی» است! و هنگام نام نویسی هم گاهی به شوخی از بچه ها می پرسیدم کچالو چیست؟ که می دیدم با لبخند می گفتند: سیب زمینی!

دو هفته ای می شود که نام نویسی از بچه ها را برای سال نو آموزشی آغاز کرده ایم، اگرچه امیدوارم بودیم که بیشتر بچه ها امسال بروند مدرسه دولتی اما شوربختانه کمتر از یک چهارم بچه ها توانسته اند برگه ی ورود به مدرسه های دولتی را بگیرند و از سوی دیگر تا امروز که حدود صد نفر نام نویسی کرده است بیشترشان از مهاجرین نو آمده و گریخته از هجوم طالبان هستند. از سوی دیگر در سالهای گذشته بخشی از هزینه های مدرسه با کمک خود خانواده ها فراهم می شد که امسال با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار خراب مهاجرین پیشین و همچنین نو آمده گان و برای جلوگیری از اینکه خانواده ای ممکن است به خاطر نداری اصلا به مدرسه نیایند(اتفاقی که بارها شاهدش بوده ایم) اما امسال قرار شد همان همیاری اندک هم دریافت نشود و در تلاشیم تا کیف و کتاب و نوشت افزار بچه ها هم فراهم شود که برای این کار چشم‌انتظار پشتیبانی و کمک دوستان خوبمان هستیم.

این روزها اگر کودکی به مدرسه فرهنگ آمد فقط کافیست دوست داشته باشد دانش و دوستی بیاموزد و همچنین بداند که کچالو همان سیب زمینی است! روزهای بسیار سختی را می گذرانیم و همگان سردرگم و درمانده و پریشانیم که چه کنیم اما من هنوز بر این باورم که راه نجات جهانستان و رسیدن به صلح پایدار فقط و فقط از کلاس درس و آموزش بنیاد شده بر مهر و دوستی می گذرد و خلاص! هرچند دیر، هرچند دور، هرچند سخت.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط